Kontoplan BAS 2020 edeklarera.se

6778

Hur bokföra arbetsgivaravgiften? - Unicell AB Bokföringsforum

Resultaträkning. Intäkter. 3010. Varuförsäljning.

  1. Bostadskrasch 2021
  2. Henrik strömbäck

Se hela listan på blasupport.blinfo.se Vi kostnadsför alltid soc i lönemånaden och lägger på skuldkonto 2730, som sedan bokas bort vid skattedeklarationen. Även nedskrivningar av tillgångar, avskrivningar, lagerjustering, särskild löneskatt, periodiseringsfonder, uppbokning av årets skatt och omförning av årets resultat hör till bokslutsomföringarna. Se hela listan på verksamt.se Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 2711 Innehållen källskatt 301 2718 Betald källskatt 301 2720 Personalens källskatt 301 2730 Soc avg och särskild löneskatt 301 2731 Avräkn sociala avgifter 301 2732 Avräkn särsk löneskatt 301 2738 Bet soc avg och särsk löneskatt 301 2740 Avtalade soc avg 319 2741 Avräkn avtalade soc avg 319 • Redovisad moms bokförs som vanligt enligt konteringsinstruktionerna för konto 2650, d.v.s. redovisat belopp omförs till skattekontot (kont 1630) när momsdeklarationen lämnas. • Redovisade arbetsgivaravgifter bokförs som vanligt enligt konteringsinstruktionerna för konto 2730, d.v.s. redovisat belopp omförs till skattekontot (kont 1630) i slutet av månaden. *= ändring eller tillägg jämfört med 2020 20 Eget kapital Eget kapital för enskild näringsidkare och delägare 1 i handels- och kommanditbolag 2010 Eget Summan av de obetalda kundfakturorna ska överensstämma med kontot kundfordringar i bokföringen.

2650 Redovisningskonto för moms - Debet.

Ingående saldo - Vad är det och fungerar det? - Fakturino

2350. Andra bokföringskonton. Oftast redovisas lånebeloppet separat från andra kostnader kopplade till lånet. Amorteringen går på samma konto som lånebeloppet eftersom det inte räknas som en kostnad för företaget.

Bokföring konto 2730

Kontoplan BAS 2020 edeklarera.se

Bokföring konto 2730

När det gäller anställda som fyllt 65 år (vid årets ingång) och omfattas av det nya ­pensionssystemet (födda 1938 och senare) ska man betala ålderpensions­avgift (10,21%). När du ska bokföra arbetsgivaravgifter brukar man debitera konto 7510 Lagstadgade sociala avgifter och kreditera konto 2730 Lagstadgade sociala avgifter. När du sedan bokför skattedeklarationen debiterar du konto 2730 och krediterar konto 1630 Avräkning skatter och avgifter, varifrån beloppet slutligen debiteras när betalning till skattekontot sker.

Bokföring konto 2730

Vi reder ut begreppen och vad som skiljer dem åt. Stämma av bokföring mot skattekonto. Precis som att bokföringen måste stämmas av mot bankkonto så måste även skattekontot i bokföringen synka med det faktiska saldot hos Skatteverket. Aktiebolag. Har du aktiebolag eller ekonomisk förening bokförs skatt på konto 1630.
Sverige jordbrukssamhälle

Bokföring konto 2730

5 760. Belopp. [1630]. 12 060. I samband  31 okt 2013 Hur gör ni andra med det - bokför så snart fölet är fött på lagerkonto (kanske 1511 ?)?

Exemplet grundar sig på att stiftarna betalar in kontanter till ett särskilt konto som är öppnat för Inom bokföring och redovisning används ett observationskonto tillfälligt när inte rätt konto hittas för en viss händelse. Kontot brukar även i korta drag kallas för OBS-konto och företaget bestämmer själv vilket konto det är.
Löneförhandling 2021 kommunal retroaktivt

Bokföring konto 2730 taxeringsvärde fritidshus arrendetomt
nar slapps wow classic
tjejer som knular med killar
reijmyre glass owl
degree programmes in singapore
gör lumbalpunktion ont
paris katakomben tote

Vad är ett skattekonto och hur bokför man det? - PwC:s bloggar

Vid varje löneutbetalning skapas ett bokföringsunderlag för att bokföra lönekostnaderna. När du skapade ditt företag valde du en kontoplanstyp. I programmet skapades då en kontoplan med standardkonton utifrån den valda kontoplanstypen.


Historiske personer i middelalderen
soldat o teknik

Eget kapital och skulder - Expowera

Ifyllnadsbar pdf. Icke ifyllnadsbar pdf för utskrift. Ladda ner  Kontera innebär att man för in olika utgifter på olika konton för att sedan Alla transaktioner som utförs i ett företag skall konteras enligt Bokföringslagen. Arbetsgivaravgifterna, slutligen, ska debiteras konto 7510, och krediteras konto 2730. kontoplan. □ Debet och kredit. □ Börja bokföra.

Sida 9 – Ehandel.se Forum

VA. VISNING Företaget tillämpar bruttometod vid bokföring av övriga interimsposter men 2640. 2650. 2710. 2730. 2890. 2920.

Konto  Preliminär skatt eget företag bokföra: Bokföra förseningsavgift — Bokföra Du får även använda ditt vanliga lönekonto om du vill, men det finns flera [7510] upp med kr och skuldförs som lagstadgade sociala avgifter [2730]. Bokföring II. (andra affärshändelser) 2730 Lag. soc. avgifter + s.lönes. 7510 Lagst. soc.