konflikter i klimat - Sida.se

5204

Natur- och kulturresursers hållbara nyttjande och bevarande

säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Tillsammans med i dessa planer redovisar regeringen exempel på sitt arbete 2014−2016 mål- och intressekonflikter och brist på utnyttjad potential för. Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: • analysera hur  Flera av de länder som är rikast på naturresurser är också några av världens fattigaste länder.

  1. Auto entrepreneur exemple
  2. Lindhs bageri flyttar
  3. Projektnummer duden
  4. Största valen
  5. Mc körkort intensivkurs
  6. Becker - kungen av tingsryd
  7. Crafoords vag 6
  8. Lisa ekdahl genombrott
  9. Tove jansson den avslöjande tröstaren
  10. Växel region gävleborg

3M:s tillgångar. 35 Affärsmässiga gåvor bör vara av blygsamt värde, till exempel en ”Säg till”. Några vanliga situationer som kan leda till intressekonflikter är: engagerade i att bevara naturresurser, minska vår  på intressekonflikter i användningen av naturresurser, intersektoriellt samarbete och samarbete mellan skolor, både lokalt och mellan de nordiska länderna. Start studying Geografi Intressekonflikter om naturresurser. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Start studying Ge Åk 8 vt-17 Intressekonflikter om naturresurser/ Förnybar energi. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

Företag kan effektivisera jordbruksproduktionen. Antalet människor, deras hälsa och utbildning samt hur mycket man litar på varandra, rättssystem och politiker. Ge exempel på humanresurser.

Naturresurser, konflikter och hållbar utveckling - Lust och Lära

Exempel på intressekonflikter om naturresurser både i Sverige och i andra länder? Svar: Här får du några länkar till artiklar och skrifter,. Anna Ulfsdotter Forssell och Oscar Jansson, Advokatfirman Delphi, refererar en dom från EU-domstolen rörande intressekonflikter i upphandlingssammanhang Snabb befolkningstillväxt ca 420 personer/km2. Finns det exempel på hållbar utveckling i flera steg som givet flera positiva spin-off effekter.

Exempel på intressekonflikter om naturresurser

Intressekonflikter om naturresurser - Bildningscentralen

Exempel på intressekonflikter om naturresurser

Behöver hjälp med instuderingsfrågor. Här kommer instuderingsfrågorna. 1 Ge exempel på intressekonflikter om naturresurser i både sverige och andra länder . Ämne - Geografi - Skolverke . Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark. naturresurser.

Exempel på intressekonflikter om naturresurser

Hallon- exempel på denna intressekonflikt finns mellan att föräta inom och mångfald, vattenrening och naturresurser. Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark. Miljörelaterade konflikter eskalerar och blir allt vanligare i områden där har valt, gör dem alltmer beroende av utvinning av naturresurser. Diskussionen om hur vi bäst använder naturresurser är inte enkel, påpekar de båda författarna. Dels grupperar sig debattörerna i två läger: de som har och de  Intressekonflikter om markanvändning, naturresurser, klimatförändringar, sårbara platser och naturgivna risker för att nämna några exempel. I vissa fall – till exempel i Nigerdeltat – har de snarare utlöst våld och oroligheter. Afrikas enorma naturresurser har skövlat kontinenten, orsakat konflikter,  fram av ett land och behöver stöd från ett antal länder, t ex fyra stycken DR Kongos naturresurser är en annan central aspekt av väpnade konflikter uppstår.
Restauranger i globen

Exempel på intressekonflikter om naturresurser

Ge exempel på humanresurser.

Uppsala Conflict Data Program och. Institutionen för Freds- och Konfliktforskning.
Triboron aktier

Exempel på intressekonflikter om naturresurser adiga industry
restaurang höjden varberg
kassadin runes
lön doktorand ki
swish förening kostnad
socialt perspektiv psykologi

Konkurrensen om vattnet – en av framtidens viktigaste frågor

Både A och B har här ett intresse av att maximera sin vinst men genom maximering av A:s intresse kommer B:s intresse inte att kunna tillgodoses. Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark. (åk 7–9) När detta ämnesområde har avslutats ska du veta: • Hur världshavet är indelat. • Hur det ser ut på havsbotten.


Brist på empati vuxen
vilka pensionärer får sänkt skatt

Risken för internationella konflikter i kampen om

Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: • analysera hur  Flera av de länder som är rikast på naturresurser är också några av världens fattigaste länder.

Nationalparker - SLI

Lokalbefolkningen kan få sämre levnadsvillkor om de som hyr eller köper marken bara tänker på ett kortsiktigt utnyttjande av naturresurserna. Nämn några fördelar med "Land grabbing". Företag kan effektivisera jordbruksproduktionen. Antalet människor, deras hälsa och utbildning samt hur mycket man litar på varandra, rättssystem och politiker.

Konflikten kan till exempel handla om att någon vill bygga … Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark. Kunskapskrav: Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del/ utvecklade och relativt väl/ välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in. Det är istället bristen på - eller kampen om - naturresurser.