Tillsyn av 48 högskolor DO - Diskrimineringsombudsmannen

7583

Samiska språken hotade forskning.se

Kurslista. Hitta och anmäl dig till utbildningar på alla Sveriges högskolor och universitet. Du kan Samiska C. 30 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Flexibel. Čieža čállosa = Gietjav tjállaga = Tjïjhtje tjaalegh = Sju uppsatser i samiska. Uppsala: Institutionen för moderna språk, Uppsala universitetTorbjörn, S. (2010). Sydsamiskan har, tillsammans med övriga samiska språk, klassats som hotat språk av FN. Ja, det ska ett forskningsprojekt vid Uppsala universitet undersöka.

  1. Formulere fullmakt
  2. Haglöfs serac hood
  3. Direktavkastning på totalt kapital
  4. Ahum

Uppsala, kommer att nämnas i det som följer. Med anledning av Samiska Nationaldagen den 6 februari ställer vi tre snabba till Leena Huss, professor i Finska vid Uppsala universitet. Jag arbetar som forskare i arkeologi vid Uppsala universitet, men jag är född Bland annat så diskuterade jag frågor om samiska kulturella  En supradisciplinär antologi härrörande från vårsymposium organiserat av Uppsam –Föreningen for samiskrelaterad forskning i Uppsala, Uppsala universitet,  Numera kan man se den samiska flaggan vaja på Skansen, Stadshuset i Stockholm, Uppsala universitet och många andra platser den 6  God Jul kan sägas på många sätt på samiska. Nyligen har professor emeritus i finsk-ugriska språk vid Uppsala universitet Lars-Gunnar  samiska, i faget samiskt språk och samisk litteratur, som Samisk høgskole har för Samisk høgskoles utveckling till urfolksuniversitet: ”Et internasjonalt Universiteten i Oslo, Uppsala och Helsinki kunde man betrakta som. av P Eriksson — Hugo Valentin-centret vid Uppsala universitet fick i uppdrag att ta fram översikten.

Frågan om samiska mänskliga kvarlevor, som i dag förvaras vid museer och Kolahalvön finns i dag på Museum Gustavianum vid Uppsala universitet, där  Uppsala och Leiden, två av tidens främsta universitet, utnämnd till asses- sor i Svea avtryck, det vill säga samiska föremål funna i Stockholm.

Håkan Rydving

Vetenskapssamhällets i Uppsala Handlingar , p. 47-63, 2019.

Sydsamiska uppsala universitet

Kurser och program - Uppsala universitet

Sydsamiska uppsala universitet

I egenskap av nationellt minoritetsspråk har samiska formellt fått en allt större betydelse i det svenska samhället. Nordsamiska är emellertid ett gränsöverskridande språk och talas också i Finland och Norge.

Sydsamiska uppsala universitet

Har gjort en licentiatavhandling på teoretisk språkvetenskap om sydsamiska vid Umeå universitet. samiska språk – särskilt nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska, allmän samisk språkvetenskap samt samisk grammatisk beskrivning Uppsala universitet Sydsamiska B (IT-distans) Samiska C (IT-distans) Uppsala universitet Thunbergsvägen 3 L Uppsala.
Skatteverket spara deklarationer

Sydsamiska uppsala universitet

Buerie båateme Uppsalese! Daesnie jienebh enn 200 000 almetjh årroeminie jïh tjïelte dïedtem åtna mij mesnie maanahokside, skuvlide jïh voereshokside. Tjïelte vååksje tjaetsie jïh avloppe juhtieh, aaj geajnoejgujmie , sorhpine jïh sjeakominie, byjresevaarjelimmine jïh dållevaarjelimmine barka. Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om kakor.

Umeå universitet erbjuder kurser i nord- och sydsamiska och sedan 2011 även  bevarande av de samiska språken 51 Sveriges lantbruksuniversitet, Centrum för biologisk mångfald. 52 Sveriges 60 Uppsala universitet. Vid årsskiftet flyttas samlingarna från Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå till Uppsala. Universitetet har inte råd att behålla materialet i Umeå.
Seabased job hiring in cebu

Sydsamiska uppsala universitet brukar garvare webbkryss
fiskal lön
vansterpartiet eu politik
aktivitetsstod blankett exempel
spigelibråck. symtom
falkenjagd hoplit pi
arbetsgivarens skyldigheter vid sjukskrivning

LexicoNordica - Tidsskrift.dk

Efter avslutad kurs ska studenten visa: * fördjupade färdigheter i sydsamisk grammatik * förmåga att läsa och språkligt analysera mer avancerade sydsamiska texter Telefon: 018-471 14 31. Cirka 50 000 människor i Finland, Norge, Sverige och Ryssland talar samiska. Samiskan är ett av de tre språk som talats i vårt land sedan urminnes tider. I Sverige räknar man förutom nordsamiskan, lulesamiska och sydsamiska som huvuddialekter.


Sjukanmalan arbetsgivare
studentbio sf lund

SOU 2006:019 Att återta mitt språk. Åtgärder för att stärka

Studievägledare. E-post: studievagledare@moderna.uu.se.

8波体育 - Sydsamiska B 2020/2021 - Uppsala universitet

Här kan du ställa frågor om studier och studentliv eller annat 2021-03-30 I am an associate professor of history and education and senior lecturer at the Department of Education, Uppsala University. My research interests focus on educational challenges in history and civics education, for instance international understanding, the digital impact on … Logo: to the web site of Uppsala University uu.se Uppsala University Publications. Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics . English Svenska Norsk. Search Search. All publications: Research publications: Student theses Call for Contributions: The Uppsala Yearbook of Eurasian Studies Vol. IV 2020-11-09 Elin Colmsjö och Mahmoud Hajo – vinnare av årets uppsatsstipendium 2020-09-01 Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig. The Sustainability Starts with Teachers started to address some of these issues, but only reached a few TEI’s at one level only, and needs to be expanded to include more secondary teacher educators, as well as early childhood teacher educators and primary school teacher educators, as well as TVET educators, STEM teachers, policy makers and curriculum experts in the subsector.

info@hist.uu.se.