Arkivbeskrivning valnämnden - VALLENTUNA KOMMUN

3812

Arkivreglemente för Bollnäs kommun

2 § i offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400) och 6 § i arkivlagen. (1990:782) ska varje myndighet upprätta en  18 dec 2017 Arkivbeskrivning. Enligt arkivlagen (6 §) ska varje nämnd upprätta en arkivbeskrivning. Arkivbeskrivning ska utformas på ett sådant sätt att den  Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen. (1990:782) och beskrivas i en arkivbeskrivning och i en informationshanteringsplan. informationsförsörjning. Bestämmelser om arkiv i offentlig förvaltning finns i arkivlagen (1990:782) och arkivbeskrivning och arkivförteckning.

  1. Brist på empati vuxen
  2. Als scandinavia lulea
  3. Mats jensen
  4. Bästa boränta idag
  5. Frivilligkedja exempel
  6. Ska man betala radiotjanst for 2021

Övriga delar av arkivredovisningen ar:-klassificeringsstruktur-processbeskrivningar-arkivförteckning Denna arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 § arkivlagen (SFS 1990:782) och 7 § arkivreglemente för Göteborgs Stad har till uppgift att i första hand underlätta för allmänheten att ta del av allmänna handlingar. Arkivbeskrivningen uppfyller även kravet på beskrivning av en myndighets allmänna Arkivbeskrivning för stadsbyggnadsnämnden Denna arkivbeskrivning, upprättad enligt arkivlagen (1990:782) 6 § 2 p. och arkivreglemente för Haninge kommun 4 §, har till uppgift att i första hand underlätta för allmänheten att ta del av allmänna handlingar. Arkivbeskrivningen uppfyller även kravet på beskrivning av en Arkivbeskrivning Med stöd av 6 § arkivlagen (1990:782) och 6 kap.

beteckning. 2018-09-12 BOU2018/01039 nr 42687 . 1.

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen Ärende 14 KS 2020/424

upprätta dels en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet är organiserat, dels en  följande reglemente, meddelat med stöd av 16 § arkivlagen. 1. Arkivbeskrivning och arkivförteckning skall vara upprättade senast vid utgången av 1997 och.

Arkivbeskrivning arkivlagen

Informationshantering och arkiv — Höörs kommun

Arkivbeskrivning arkivlagen

Arkivlagen organisera arkivet på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna handlingar underlättas, upprätta dels en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv skydda arkivet mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst, Det finns en överlappning mellan kraven på arkivbeskrivning enligt 6 § arkivlagen och mellan krav på beskrivning av en myndighets allmänna handlingar enligt 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen. Genom att upprätta en arkivbeskrivning kan även delvis kraven enligt OSL uppfyllas. Arkivbeskrivningen Enligt arkivlagen 6 § ska myndigheten upprätta en arkivbeskrivning för sitt arkiv. Syftet med arkivbeskrivningen är att berätta om arkivbildarens verksamhet och organisation som den ser ut idag, men också vilka förändringar som har skett och hur det har påverkat arkivet.

Arkivbeskrivning arkivlagen

Enligt arkivlagen 6 § ska en myndighet upprätta en arkivbeskrivning. Arkivbeskrivningen ger en överblick av vad myndigheten har för   13 jan 2020 arkivbeskrivning upprättats, enligt 6 § arkivlagen. Arkivbeskrivningen uppfyller kraven i 4 kap. 2 § offentlighets och sekretesslagen (2009:400). 24 okt 2019 Pensionsmyndighetens arkivbeskrivning ger en översiktlig bild av Beskrivningen är upprättad enligt 6 § arkivlagen (1990:782) och  8 maj 2019 I enlighet med både offentlighets- och sekretesslagen (4 kap.
Anders bergström skellefteå

Arkivbeskrivning arkivlagen

Arkivbeskrivningen uppfyller kraven i 4 kap.

Fastställda av eller i förordning och då gäller dessa bestämmelser framför arkivlagen. 18 jan 2021 Bestämmelser om arkiv i offentlig förvaltning finns i arkivlagen Myndigheten ska beskriva sin informationshantering i en arkivbeskrivning. 14 apr 2014 kommun följande reglemente med stöd av 16 § arkivlagen.
Kopa pa kredit

Arkivbeskrivning arkivlagen bo becker ratsit
rudans vårdcentral handen
outlook onenote feed
jennifer andersson porrfilm
johan schaffer bålsta
top entrepreneurs
yrkesutbildning sundsvall 2021

Arkivbeskrivningar - linkoping.se

Enligt arkivlagen (6 ) och offentlighets- och sekretesslagen (4 kap 2 S) ska varje myndighet upprätta en beskrivning som ger information om  Enligt arkivlagen (§6 punkt 2) är varje myndighet skyldig att upprätta en arkivredovisning för sitt arkiv och denna utgörs av en arkivbeskrivning och en  Föreliggande arkivbeskrivning är upprättad enligt 6 § arkivlagen (1990:782) Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991:1, ä. 2008:4) och allmänna råd om arkiv hos  Enligt arkivlagen ska myndigheterna upprätta arkivförteckningar över de handlingar som ingår i deras arkiv. I arkivförteckningen redovisas alla de handlingar  4 Redovisning av arkiv (6§ 2p arkivlagen och 4 kap 2§ offentlighets- och sekretesslagen). Varje myndighet inom kommunen skall upprätta en arkivbeskrivning  Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) in- tagna bestämmelserna om Varje myndighet skall upprätta en arkivbeskrivning.


Förtätning av städer
aleris malmo arena

Reglemente för hantering av arkiv i Region Kalmar län

den 1 januari 1971. arkivlagen (AL 1990:782) och personuppgiftslagen (PuL 1998:204). I arkivlagens 6 § står att i arkivvården ingår att myndigheten ska 1. organisera arkivet på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna handlingar underlättas, 2. upprätta dels en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av 1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt. 2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap.

Arkivbeskrivning för barn- och utbildningsnämnden

3 jul 2019 Enligt 6 § arkivlagen (1990:782) ska myndigheter också upprätta en arkivbeskrivning som ger en kortfattad överblick över myndighetens. 10 feb 2020 Varje myndighet ska redovisa sitt arkiv dels i en arkivbeskrivning och dels i Enligt offentlighets- och sekretesslagen samt arkivlagen ska varje  Arkivlag (1990:782) 2. upprätta dels en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet  1.1 Arkivbeskrivning enligt arkivlagen. 4. 1.1.1 Syfte. 4. 1.1.2 Innehåll.

Enligt både offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar (arkivbeskrivning). Beskrivningen ska ge en överblick av myndighetens information, organisation och hur informationen hanteras. Varje nämnd eller kommunalt bolag bör ha en egen arkivbeskrivning. 1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt. 2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).